Grimstad kikelige fellesråd

Østerhus ArbeidskirkeØsterhus Ungdomsklubb ble dessverre lagt ned pga manglende oppslutning.

Siste klubbkveld var 26/9-14. Det arbeides med et nytt tilbud for ungdom i arbeidskirka.

 (Avgjørelsen ble tatt av avtroppende ungdomsstyre, de ansatte og leder i østerhusutvalget 24/9-14.)