Grimstad kikelige fellesråd

Eide menighet

Trosopplæring er kirkens store ord i vår tid. Det er kirkebøker, dåpssskole, dåpssamtale, tårnagenter, konfirmasjonsundervisning, ledertrening for fjorårskonfirmanter etc. Frem til 18 år.

Men hva med dem over 18 år?

Det er alltid mer å lære om tro og om Bibelen. Vi ønsker nå å oppgradere undervisningstilbudet til de voksne.

Nå inviterer vi til trospplæring for alle over 18 år, gjennom undervisningsserier over ett og ett tema

Vi begynner 16. september. I Østerhus Arbeidskirke

Mer informasjon finner du her