Grimstad kikelige fellesråd

Hva skjer?

TROSOPPLÆRING FOR VOKSNE

Trosopplæring er kirkens store ord i vår tid. Det er kirkebøker, dåpssskole, dåpssamtale, tårnagenter, konfirmasjonsundervisning, ledertrening for fjorårskonfirmanter etc. Frem til 18 år.

Men hva med dem over 18 år?

Det er alltid mer å lære om tro og om Bibelen. Vi ønsker nå å oppgradere undervisningstilbudet til de voksne.

Vi inviterer til trospplæring for alle over 18 år, gjennom undervisningsserier over ett og ett tema

Programmet finner du her. Høsten 2016 handler det om Salmenes bok