Grimstad kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Stilling ledig - Undervisningsansvarlig Grimstad menighet

Grimstad sokn er en bymenighet. Soknet har 3000 medlemmer og betjenes av sokneprest, kateket, kantor, kirketjener i tillegg til daglig leder. Kontorsted er Oddensenteret i Grimstad sentrum.  Vi søker nå etter

 

KATEKET/MENIGHETSPEDAGOG/ BARNE- OG UNGDOMSPREST

 

 i fast 80 – 100 % stilling etter nærmere avtale.

 

Arbeidsoppgaver:   

 • Undervisningsleder i Grimstad menighets arbeid
 • Planlegge og gjennomføre menighetens trosopplæring for barn og unge (0-18 år)
 • Skole og barnehagekontakt.
 • Ansvar for konfirmantundervisningen.
 • Rekruttere, inspirere, veilede og følge opp frivillige.
 • Administrative oppgaver knyttet til trosopplæringsplan og rapportering.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse i pedagogikk og teologi/kristendomskunnskap, eller annen relevant utdannelse og realkompetanse
 • Erfaring fra kristent barne- og ungdomsarbeid og/eller annet frivillig arbeid, forankret i den kristne tro.

 

Personlige egenskaper:

 • Engasjement til å formidle kristen tro til barn og unge.
 • Evne til å inspirere og motivere ulike aldersgrupper.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig
 • Evne og vilje til å ta selvstendig ansvar og til å samarbeide med frivillige og ansatte
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen blir vektlagt.

 

Vi tilbyr:

 • Frihet med ansvar til å forme stillingens innhold sammen med menighetsråd og stab
 • Helge- og kveldsarbeid må påregnes.  Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter avtale. Ytelsesbasert tjenestepensjonsordning
 • Gode rammer for kompetanseutvikling.

 

 

Den som ansettes, må være medlem i Den norske kirke og kunne fremvise politiattest.  Nærmere informasjon om stillingen gis av sokneprest Hjalmar Bjerga eller daglig leder Nina Marie Morterud på telefon 37 09 01 00.

Se også www.grimstad.kirken.no. 

Søknad med CV sendes til Grimstad kirkelige fellesråd, e-post: post@grimstad.kirken.no, innen 14.mars 2017.