Grimstad kikelige fellesråd

Kirkens oppgaver

Aktuelle linker

Om vielse

I løpet av året inngås det ca 80 ekteskap i regi av Den norske kirke i Grimstad. Over 55% av alle ekteskapsinngåelser i Norge skjer i regi av Den norske kirke.

Den lutherske kirke lærer at Gud har innstiftet ekteskapet, men ser på selve ekteskapsinngåelsen som en juridisk ordning, ikke som et sakrament. Den kirkelige delen av ekteskapsinngåelsen består av skriftlesning og forbønn. Ordinerte prester har vigselsrett på lik linje med sorenskriveren/byfogden.

Folkeregisteret har ansvar for å prøve vilkårene for ekteskapsinngåelsen. Det skal være to vitner (forlovere) til stede ved selve ekteskapsinngåelsen.

Hver forlover fyller ut skjemaet "Forlovererklæring" og hver av brudefolkene skal fylle ut skjemaet "Erklæring for prøving av ekteskapsvilkårene". Skjemaene fåes ved henvendelse til folkeregisteret der du er bosatt, og skal også leveres der sammen med attester som kreves. 

Før vielsen skal presten ha en samtale med brudeparet. Salmer og sanger skal godkjennes av prest og organist.

Ektepar som har inngått borgelig vielse, kan siden be om kirkens forbønn.

I Grimstad har vi følgende menighetskontorer:

Eide menighetskontor:
Telefon: 37 09 01 06 eller
eide.menighet@grimstad.kirken.no

Fjære menighetskontor: 
Telefon: 37 09 01 13 eller
fjaere.menighet@grimstad.kirken.no

Grimstad menighetskontor:
Telefon: 37 09 01 21 eller
grimstad.menighet@grimstad.kirken.no

Landvik menighetskontor:
Telefon: 37 09 01 06 eller
landvik.menighet@grimstad.kirken.no

Hver menighet har egen sider om vielser, gå tilbake til startsiden og klikk på den menigheten du ønsker informasjon om.

Ønsker du flere opplysninger om vielse, besøk
nettsiden til Kirkens informasjonstjeneste:
http://www.kirken.no