Grimstad kikelige fellesråd

Kirkens oppgaver

Aktuelle linker

Om konfirmasjon

Ca 170 ungdommer blir konfirmert i kirkene i Grimstad hvert år. På landsbasis konfirmeres det omkring 40.000 unge mennesker i Den norske kirke. Det er ca 89% av de barn som ble døpt for 15 år siden..

Konfirmasjonstiden pågår stort sett mens de unge går i 9.klasse.
Det er menighetens prest og/eller kateket som leder kirkens konfirmantundervisning. Dette kan omfatte undervisningstimer, gruppesamlinger, leirer og gudstjenester.

Ordet "konfirmere" betyr "bekrefte", og det er Gud som bekrefter sine løfter. Det forutsettes ingen bekjennelse fra konfirmantens side.

Unge som ikke er døpt, kan delta i konfirmasjonsopplæringen, men kan ikke bli konfirmert før dåp har funnet sted.

Opplæringen i konfirmasjonstiden er en viktig del av kirkens arbeid med å oppfylle sitt ansvar for dem som er døpt.
De unge må delta i flere av menighetens gudstjenester, bl.a. i følgende spesielle gudstjenester som: presentasjonsgudstjenesten, samtalegudstjenesten (tidligere "overhøring") og konfirmasjonsgudsjenesten.

I Grimstad er det konfirmasjonsgudstjeneste i alle våre soknekirker i løpet av mai måned etter fast oppsatt plan. Ta gjerne kontakt med hvert enkelt menighetskontor for nærmere informasjon.

I Grimstad har vi følgende menighetskontorer:

Eide menighetskontor:
Telefon: 37 09 01 06 eller
eide.menighet@grimstad.kirken.no

Fjære menighetskontor: 
Telefon: 37 09 01 13 eller
fjaere.menighet@grimstad.kirken.no

Grimstad menighetskontor:
Telefon: 37 09 01 21 eller
grimstad.menighet@grimstad.kirken.no

Landvik menighetskontor:
Telefon: 37 09 01 06 eller
landvik.menighet@grimstad.kirken.no

Hver menighet har egen sider om konfirmasjon, gå tilbake til startsiden og klikk på den menigheten du ønsker informasjon om.

Ønsker du flere opplysninger om hva konfirmasjon er, besøk
nettsiden til Kirkens informasjonstjeneste:
http://www.kirken.no