Grimstad kikelige fellesråd

Kirkens oppgaver

Aktuelle linker

Om diakoni

Med diakoni forstås kirkens medmenneskelige omsorg og felleskapsbyggende arbeid, og den tjeneste som i særlig grad er rettet mot mennesker i nød. 

Målsettingen med den diakonale tjeneste er at alle mennesker skal ha det de trenger for å leve et menneskeverdig og meningsfylt liv.

Diakonien ønsker å gi mennesker hjelp til egenomsorg og hjelp til å leve med sin smerte.

Alle sider ved menneskelivet er en utfordring for diakonien og gjenstand for dens tjeneste. Diakonien tar på alvor at mennesket er skapt som et helt menneske med kropp, sinn og ånd.

Gjennom den diakonal tjenesten synliggjøres Guds omsorg og kjærlighet til mennesker.
Diakonien er en del av kirkens samlede vitnesbyrd i verden og står i sammenheng med kirkens misjonsoppdrag.


Alle våre menigheter har diakoniutvalg. Les mer om dette under hver enkelt menighet.