Grimstad kikelige fellesråd

Kirkens oppgaver

Aktuelle linker

Om dåp


I hele den kristne kirke er dåpen det grunnleggende sakramentet som danner utgangspunkt for den døptes liv i troen og i kirken. Den kristne dåp praktiseres på ulike måter i de ulike kirker. I vår lutherske kirke har vi barnedåp.

Omkring 200 barn blir døpt i våre kirker i Grimstad i løpet av et år. På landsbasis er det ca 50.000 barn som blir døpt inn i Den norske kirke hvert år.

Det er gjennom dåpen man blir medlem av Den norske kirke.

Dåp meldes i god tid til våre menighetskontorer. Presten eller en annen på prestens vegne skal ha samtale med foreldrene om dåpen  og dåpsliturgien før dåp finner sted.

Barnet skal ha minst 2 faddere, høyst 6 faddere. De må være over 15 år. Minst 2 av fadderene må være tilstede ved dåpshandlingen. Foreldrene kan ikke være faddere.

Dåpshandlingen legges normalt til gudstjenesten for å understreke at den døpte tas inn i menigheten, og at menigheten sammen med foreldre og faddere bærer medansvar for den døpte.

I Grimstad har vi følgende menighetskontorer:

Eide menighetskontor:
Telefon: 37 09 01 06 eller
eide.menighet@grimstad.kirken.no

Fjære menighetskontor: 
Telefon: 37 09 01 13 eller
fjaere.menighet@grimstad.kirken.no

Grimstad menighetskontor:
Telefon: 37 09 01 21 eller
grimstad.menighet@grimstad.kirken.no

Landvik menighetskontor:
Telefon: 37 09 01 06 eller
landvik.menighet@grimstad.kirken.no

Hver menighet har egen sider om dåp, gå tilbake til startsiden og klikk på den menigheten du ønsker informasjon om.

Ønsker du flere opplysninger om hva dåpen er, besøk
nettsiden til Kirkens informasjonstjeneste:
http://www.kirken.no