Grimstad kikelige fellesråd

Fjære menighetsråd

Menighetsrådet i Fjære.

"Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne av soknet når det ikke er fastsatt i eller i medhold av lov at myndigheten er lagt til kirkelig fellesråd eller et annet organ"

Menighetsrådets oppgave er å vekke og nære det kristne liv i soknet.

Menighetsrådet (MR) har sine møter på menighetskontoret på FMU-bygget.  Sakspapirene er tilgjengelige på Fjære menighetskontor. MR er ansvarlig for menighetens planer og budsjett, og delegerer ansvar og oppgaver til menighutsvalgene. diakoniutvalget og musikkutvalget . Et arbeidsutvalg forbereder sakene til MR. Nedenfor finner du en oversikt over medlemmene i MR. 

Det ble valgt nytt menighetsråd høsten 2015 og følgende medlemmer ble valgt for perioden 2015 - 2019: 

Per Arne Gulstad, leder                                                 
Håkon Lindeberg, nestleder
Elin Rogn Nilsen
Per Kristian Finstad
Gerd Elsie Larsen
Anne R Hodnebrog
Helle Bringsverd Taasti
Inger Johanne Dalholt Arnevik
Sokneprest Helge Spilling

1. vara: Sven Andreas Lindvall
2. vara:Bjørg Topstad
3. vara: Øystein Abrahamsen
4. vara: Gerd Stalleland
5. vara: Tore Wold
Sekretær for rådet er Anne Marie Midtbø

Menighetsrådsmøter våren 2016:

10.februar

6.april

8. juni

 

Menighetsutvalget i Fjære:

Leder: Eli Skaiaa

Nestleder: Inger Elise Berge

Sekretær: Irene Skjæveland

Medlemmer: Berit Stiansen, Bjørg Topstad, Sven Andreas Lindvall og Helle Bringsverd Taasti, Helge Spilling

Menighetsutvalget på Fevik:

Leder: Jan Inge Tungesvik

Nestleder og sekretær: Berit Fjelde Marthinsen

Medlemmer: Per Kristian Finstad, Eli Anne Haugen og Øystein Abrahamsen, Tore Laukvik