Grimstad kikelige fellesråd

Østerhus Arbeidskirke

Korvetten i Østerhus arbeidskirke starter opp for høsten

den 6 september 2016, kl 18.00.

”Korvetten” er en kirkeklubb i Arbeidskirka i Østerhus for alle barn som går i 5 til 7 klasse. Denne kirkeklubben har i over 25 år hatt sine samlinger på tirsdagskveldene i Østerhus arbeidskirke. Korvetten er en del av trosopplæringsarbeidet i Landvik menighet for barn og unge.

Kveldene fylles med sport, spill, bibelfortelling, sang, hobby og mat.