Grimstad kikelige fellesråd

Hommedal tidende

 

Hommedal Tidende kommer ut 6 ganger i året.
Opplaget er på 2100, det distribueres til alle husstander i prestegjeldet og til en del abonnenter utenfor Landvik og Eide.

Redaktør er soknepresten.

Hommedal Tidende tar gjerne i mot henvendelser fra publikum!
Adresse: Reddalsvn. 268, 4886 Grimstad
e-postadresse: hommedal.tidende@kirken.grimstad.no

Hommedal Tidende kom ut første gang på nyåret 2000.
Det er en fortsettelse av Menighetsblad for Landvik og Eide som kom med det første nummeret i desember 1966. Fra 1992 gikk det inn i et felles menighetsblad for alle de fire menighetene i Grimstad kommune. Det opphørte med julenummeret i 1999.