Grimstad kikelige fellesråd

Gudstjenester i Eide

Gudstjenester Eide kirke høsten 2016

Søndag 28.08.16 kl 1900 Gudstjeneste. Presentasjon konfirmanter

Søndag 11.09.16 kl 1100 Gudstjeneste

Søndag 25.09.16 kl 1100 Gudstjeneste

Søndag 09.10.16 kl 1100 Gudstjeneste. Gullkonfirmanter

Søndag 23.10.16 kl 1600 Gudstjeneste. Barnas kirkebok

Søndag 06.11.16 kl 1930 Salmekveld

Søndag 13.11.16 kl 1100 Gudstjeneste. Konfirmantene deltar

Søndag 27.11.16 kl 1100 Gudstjeneste. 2-3 åringer invitert

Søndag 04.12.16 kl 1700 Lysmesse

Søndag 11.12.16 kl 1100 Gudstjeneste

Julaften 24. desember kl 1430 Gudstjeneste

1. juledag 25. desember kl 1300 Gudstjeneste