Grimstad kikelige fellesråd

Østerhus Arbeidskirke

Gudstjenester Østerhus arbeidskirke høsten 2016

Søndag 28.08.16 kl. 1100 Gudstjeneste. Presentasjon av konfirmantene

Søndag 11.09.16 kl. 1100 Gudstjeneste

Søndag 25.09.16 kl. 1100 Gudstjeneste

Søndag 09.10.16 kl. 1100 Gudstjeneste

Søndag 23.10.16 kl. 1100 Gudstjeneste. Barnas kirkebok. Konfirmantene deltar

Søndag 13.11.16 kl. 0930 Morgenmesse

Søndag 27.11.16 kl 1100 Gudstjeneste. Adventfrokost

Julaften 24. desember kl 1600 Gudstjeneste

Det er eget barneopplegg og kirkekaffe på gudstjenestene i arbeidskirka.