Grimstad kikelige fellesråd

Gudstjenester

Gudstjenester i Landvik kirke vår og sommer 2017

08.01.17, kl 1100 Gudstjeneste.

22.01.17, kl 0930 Gudstjeneste.

22.01.17, kl 1100 Gudstjeneste.

22.01.17, kl 1900 Reformasjonsjubileet. Eivind Skeie

05.02.17, kl 1100 Gudstjeneste.

19.02.17, kl 0930 Gudstjeneste

19.02.17, kl 1100. Gudstjeneste

01.03.17, kl 2030. Askeonsdag

05.03.17, kl 1100 Gudstjeneste

19.03.17, kl 0930 Gudstjeneste

19.03.17, kl 1100 Gudstjeneste

02.04.17, kl 1100 Gudstjeneste. Årsmøte etter gudstjenesten

13.04.17, kl 2000 Gudstjeneste. Skjærtorsdag

14.04.17, kl 1100 Gudstjeneste. Langfredag

16.04.17, kl 1100 Gudstjeneste. 1. påskedag

30.04.17, kl 1900. Samtalegudstjeneste konfirmanter

07.05.17, kl 1100 Våronnsgudstjeneste

17.05.17, kl 1130 Gudstjeneste. 17. mai

20.05.17, kl 1100 og 1300. Konfirmasjonsgudstjenester (lørdag)

21.05.17, kl 1100 Konfirmasjonsgudstjeneste

04.06.17, kl 100 Gudstjeneste 1. pinsedag

18.06.17, kl 1100 Gudstjeneste

02.07.17, kl 1100 Gudstjeneste

16.07.17, kl 1100 Gudstjeneste

06.08.17, kl 1100 Gudstjeneste

20.08.17, kl 1100 Gudstjeneste, Bibelskolestart