Grimstad kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Gudstjenester

Søndag 26.03.17:

Grimstad kirke kl. 11.00 — Gudstjeneste ved Hjalmar Bjerga og Torun Fløistad Rike. Nattverd. Gospelkoret HIM. Arild Isaksen fra Kirkens Nødhjelp deltar og dagens offer går til Kirkens Nødhjelp. Kirkekaffe. Trenger du kirkeskyss ring tlf. 911 59 404.

Fevik kirke kl. 11.00 — Gudstjeneste v/Vidar Øvland og Ellen Halvorsen Lervold. Nattverd. Alfsam og Elle Mini deltar. Offer til Alfsam.

Fjære kirke kl. 19.00 — Orgelkonsert v/Ian Richards, Hans van det Meijden og Andrea Maini. Solosang v/Liv Stoveland. Kollekt.

Østerhus arbeidskirke kl. 11.00 — Gudstjeneste. Tom Martin Berntsen. Erling Jakobsen. Stud.teol. Richard Olsen Svane. Offer til Misjonsprosjektet. Nattverd. Barnekirken. Kirkekaffe.

Eide kirke kl. 11.00 — Familiegudstjeneste. Erling Hillesund. Geir Ivar Bjerkestrand. Dåpsskole. Solstrålen synger. Offer til Misjonsprosjektet. Kirkekaffe.

 

Mandag 27.03.17

Grimstad kirke er åpen for stillhet fra kl. 19.00 – 20.00

 

Torsdag 30.03.2017:

Fjære kirke kl. 09.00: Morgengudstjeneste