Grimstad kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Gudstjenester

Søndag 16.07.17:

Grimstad kirke kl.11.00 — Gudstjeneste ved Bent Reidar Eriksen og Andrea Maini. Nattverd.  Dåp. Offer til menighetsarbeidet.

Fjære kl. 12:00. Friluftsgudstjeneste på Bringsverd gård v/Helge Spilling og Kirsti P. Haugen. Sang av Hesnes brothers. Cello Jenny Z. Haugen.

Fjære kirke kl. 20.00 — Sommerkveld med Vidar Øvland og Kirsti P. Haugen. Kveldens gjest: Per Kristian Finstad. Tema: «Fra nå av skal du fiske mennesker». Sang av Eli Anne Haugen. Kollekt til menighetsarbeidet.

Fevik kirke — Felles med Fjære

Landvik kirke kl.11.00 —Gudstjeneste. Jostein Ørum og Åse Løsnesløkken. Dåp. Offer til Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA).

 

Torsdag 20.07.17

Fjære kirke kl. 09.00 — Morgengudstjeneste

 

Søndag 23.07.17:

Grimstad kirke kl.11.00 — Gudstjeneste ved Hjalmar Bjerga og  Andrea Maini. Nattverd.  Dåp. Offer til menighetsarbeidet.

Fjære og Fevik kirke — Felles med Grimstad.

Eide kirke kl. 11.00 —Gudstjeneste. Tom Martin Berntsen og Geir Ivar Bjerkestrand. Offer til misjonsprosjektet.

 

Torsdag 27.07.17

Fjære kirke kl. 09.00 — Morgengudstjeneste

 

Søndag 30.07.17:

Fjære kirke kl. 11.00 — Gudstjeneste v/Hjalmar Bjerga og Geir Ivar Bjerkestrand. Dåp. Nattverd. Offer til menighetens misjonsprosjekt.

Grimstad og Fevik kirke — Felles med Fjære menighet.

 

Torsdag 03.08.17

Fjære kirke kl. 09.00 — Morgengudstjeneste

 

Søndag 06.08.17:

Grimstad kirke kl. 11.00 — Gudstjeneste ved Tore Laukvik og Torun Fløistad Rike. Nattverd. Offer til Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB).

Fjære kirke kl. 20.00 — Sommerkveld med Vidar Øvland og Geir Ivar Bjerkestrand. Kveldens gjest: Svein Harberg. Tema: «Legg ditt åk på meg. Men hvor lett er det?» Kollekt til menighetsarbeidet.

Fevik kirke — Felles med Fjære.

Landvik kirke kl.11.00 —Gudstjeneste. Tom Martin Berntsen og Geir Ivar Bjerkestrand. Dåp. Offer til menighetsarbeidet.

 

Torsdag 10.08.17

Fjære kirke kl. 09.00 — Morgengudstjeneste

 

Søndag 13.08.17:

Fevik kirke kl. 11.00 — Gudstjeneste v/Tore Laukvik og Reidun Songe. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

Fjære og Grimstad kirke — Felles med Fevik

Eide kirke kl. 11.00 — Gudstjeneste. Tom Martin Berntsen og Geir Ivar Bjerkestrand. Offer til KRIK Grimstad.

 

Torsdag 10.08.17

Fjære kirke kl. 09.00 — Morgengudstjeneste

 

Grimstad kirke er åpen hver dag fra kl. 13.00- 19.00, i perioden 1.juli – 6.august