Grimstad kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Gudstjenester

Søndag 28.05.17:

Grimstad kirke kl. 11.00 —  Gudstjeneste ved Tore Laukvik og Andrea Maini. Nattverd. Offer til Sjømannskirken. Trenger du kirkeskyss ring tlf. 911 59 404.

Østerhus arbeidskirke kl. 11.00 — Gudstjeneste. Tom Martin Berntsen. Erling Jakobsen. Barnekirken. Offer til IKO. Kirkekaffe.

Fjære kirke kl.11.00 — Gudstjeneste v/Helge Spilling og Kirsti P. Haugen. Dåp. Nattverd. Sang av Silje Kristin Knutsen.  Offer til menighetsarbeidet.

Fevik kirke: Felles gudstjeneste i Fjære kirke

 

Mandag 29.05.17:

Grimstad kirke er åpen for stillhet fra kl. 19.00 – 20.00

 

Torsdag 01.06.17

Fjære kirke kl. 09.00 — Morgengudstjeneste