Grimstad kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Gudstjenester

Søndag 19.02.17:

Grimstad kirke kl. 11.00 — Gudstjeneste ved Helge Spilling og Torun Fløistad Rike. Nattverd. Offer til Bibelselskapet.

Fjære kirke kl. 19.00 — Orgelfest i Fjære kirke. Konsert v/ Liuwe Tamminga, organist i San Petronio kirka i Bologna, Italia. Kollekt.

Fevik kirke kl. 11.00 — Gudstjeneste v/Hjalmar Bjerga og Kirsti P. Haugen. Nattverd. Sang av Ingvild Dalene Bjerga. Offer til Bibelselskapet. Søndagsskole.

Landvik kirke kl.  09.30 — Morgenmesse. Nynorsk. Tom Martin Berntsen og Geir Ivar Bjerkestrand. Offer til menighetsarbeidet. Nattverd.

Landvik kirke kl. 11.00 — Familiegudstjeneste. Tom Martin Berntsen og Geir Ivar Bjerkestrand. Solstrålen. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

 

Mandag 20.02.17:

Grimstad kirke er åpen for stillhet fra kl. 19.00 – 20.00

 

Torsdag 23.02.17:    

Fjære kirke kl. 09.00: Morgengudstjeneste