Grimstad kikelige fellesråd

Østerhus Arbeidskirke

Østerhusutvalget er styret for arbeidskirka og tar hånd om driften, og ulike arrangementer.

 

Østerhusutvalget består i 2016 av:

Anette Jakobsen

Tora Grande

Sverre Refsnes

Ørjan Kronheim