Grimstad kikelige fellesråd

Barnehager

Aktuelle linker

Østerhus barnehage


Østerhus Barnehage eies av Grimstad kirkelige fellesråd (Landvik menighet).

Fakta om Østerhus barnehage:
- den har aldersdelte grupper for barn fra 0-6 år
  med heldagstilbud eller ulike størrelser deltidstilbud
- den har åpningstid:7.30 - 16.30
- den holder stengt 4 uker i juli
- barnehagen har kommunale, inntektsgraderte betalingssatser 
  og søskenmoderasjon 

Elektronisk søknad via kommunens hjemmeside. Klikk på barnehage.

Tlf. 37 09 01 70
Adresse: Østerhusmonen 20, 4879 Grimstad

E-postadressen: mailto:post@osterhus-barnehage.no

Hjemmesiden: www.osterhus-barnehage.no