Grimstad kikelige fellesråd

Gudstjenester

Gudstjenester i Fjære kirke.

 

05.01.2014

11:00

Gudstjeneste v/Svein Lilleaasen.

19.01.2014

11:00

Familiegudstjeneste v/Oddvar Tveito. Dåpsskolestart.

26.01.2014

11:00

 Gudstjeneste v/Vidar Øvland.

02.02.2014

11:00

 Gudstjeneste v/Helge Spilling.

09.02.2014

11:00

Gudstjeneste v/Helge Spiling.

16.02.2014

 

Felles gudstjeneste på Bibelskolen i Grimstad.

23.02.2014

11:00

 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito.

02.03.2014

11:00

 Gudstjeneste v/Helge Spilling

05.03.2014

19:00

Fastegudstjeneste v/Helge Spilling. Simonstad sangkor deltar.

09.03.2014

11:00

 Gudstjeneste v/Helge Spilling.

16.03.2014

11:00

Familiegudstjeneste på FMU v/Vidar Øvland. Utdeling av 4 års bok. Vik søndagsskole deltar.

23.03.2014

11:00    

Gudstjeneste v/Helge Spilling

30.03.2014

19:00

Pasjonskonsert v/Fjære Kammerkor

06.04.2014

11:00

 Gudstjeneste v/Helge Spilling.

13.04.2014

11:00

Familiegudstjeneste v/Helge Spilling.  Vik Søndagskole deltar.

17.04.2014

11:00

 Gudstjeneste v/Vidar Øvland.

18.04.2014

11:00

 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito.

19.04.2014

23:00

 Gudstjeneste v/Helge Spilling.

20.04.2014

11:00

 Gudstjeneste v/Vidar Øvland.

21.04.2014

19:30

Påsken i ord og toner

22.04.2014

18:00

Samtalegudstjeneste v/Helge Spilling, Kjell Olav Haugen og konfirmantene.

23.04.2014

18:00

Samtalegudstjeneste v/Helge Spilling, Kjell Olav Haugen og konfirmantene.

26.04.2014

11:00     13:00

Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Helge Spilling og Kjell Olav Haugen.

27.04.2014

11:00

Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Helge Spilling og Kjell Olav Haugen.

04.05.2014

11:00

 Gudstjeneste v/Helge Spilling.

10.05.2014

11:00     13:00

Konfirmasjonsgudstjeneste v/Oddvar Tveito og Ingvild Wangensteen Limm.

11.05.2014

11:00

Konfirmasjonsgudstjeneste v/Oddvar Tveito og Ingvild Wangensteen Limm.

17.05.2014

11:30

Gudstjeneste v/Helge Spilling. Grunnlovsjubileet

25.05.2014

11:00

Felles familiegudstjeneste Fevik/Fjære på Kilandssenteret. Oddvar Tveito.

29.05.2014

11:00

 Gudstjeneste v/Vidar Øvland

01.06.2014

11:00

 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito

08.06.2014

11:00

 Gudstjeneste v/Helge Spilling.

09.06.2014

11:00      12:00

Økumenisk pinsefest

15.06.2014

11:00

 Gudstjeneste v/Helge Spilling.

22.06.2014

11:00

Gudstjeneste v/Oddvar Tveito

29.06.2014

20:00

Sommerkveld v/Vidar Øvland.

06.07.2014

11:00

 Gudstjeneste v/Helge Spilling.

13.07.2014

11:00

 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito.

20.07.2014

20:00

Sommerkveld v/Vidar Øvland

27.07.2014

11:00

 Gudstjeneste v/Vidar Øvland.

03.08.2014

20:00

Sommerkveld v/Vidar Øvland.

10.08.2014

11:00

 Gudstjeneste v/Svein Lilleaasen.

17.08.2014

11:00

Gudstjeneste i Fjæreparken v/Helge Spilling. Felles med Fevik.

24.08.2014

11:00

Gudstjeneste v/ biskop Stein Reinertsen og Helge Spilling. St. Rangvaldsdager i samarbeid med grunnlovsjubileet

31.08.2014

11:00

Gudstjeneste v/Helge Spilling og Kjell Olav Haugen. Presentasjon av konfirmantene.