Grimstad kikelige fellesråd

Steder

Landvik kirke

Som regel er det gudstjeneste i Landvik kirke annenhver søndag kl. 11.00. De er vanligvis godt besøkt. 

Landvik sogn utgjør sammen med Eide Hommedal prestegjeld. Landvik sogn har ca. 3400 kirkemedlemmer.

Landvik kirke ble bygget i 1824-25 i laftet tømmer. Utvendig er den panelt og malt, innvendig er den også malt, men her er tømmeret synlig. Stilen er empire som kjennetegnes av enkle linjer, symmetri og geometriske former i utsmykkingen. Kirka har korsform og har ca. 425 sitteplasser.

landvik kirke 006.jpg

Interiøret ble i 1890-åra gjort om til nygotisk med farger i brunt og beige, men i 1955 gjennomgikk kirka en omfattende restaurering med tilbakeføring til opprinnelig stil.

Forhistorie
Nåværende kirke erstattet ei middelalderkirke i stein, trolig bygd mellom 1150 og 1200. Den ble for liten og ble revet i 1823. En del av steinene i nåværende kirkes grunnmur er fra den gamle kirka, likeså steinene i hovedporten. Noe av inventaret er også bevart, men det meste av den gamle utsmykningen er gått tapt.

Så langt vi vet i dag , er Landvik kirke først nevnt i skriftlige kilder i 1376, men en regner med at Landvik som kirkested er minst 250 år eldre.

Altertavla ble malt i 1894 av Cecilie Dahl (norsk maler 1858-1943), en kopi av altertavla i Alvdal kirke. Motivet er Jesus i Getsemane. Den forrige altertavla, ei skrifttavle fra 1590-åra er utstilt på Aust-Agdermuseet i Arendal.

Døpefonten i tre er fra 1600-tallet. Et messingdåpsfat fra tidlig 1600-tall finnes, men nå brukes et dåpsfat fra 1870.

Kirkesølvet Kalk, disk og oblateske er fra 1700-tallet, laget av gullsmeder fra Øyestad.
Lysestakene ble gitt anonymt i 1894, dåpskanne er fra 1870-tallet, en toarma lysestake fra 1970-tallet. De første særkalkene ble tatt ibruk i 1930, de var en gave bl. a. fra Molland sanitetsforening.

Tekstilene
Alle er gitt som gave. Golvteppene er håndvevde, gitt av Landvik bondekvinnelag i 1955.
Fire alterduker er i bruk.
Kirka har fire messehagler som brukes, to av dem er tegna og vevd av sognets egen tekstilkunstner Johanna Hardeberg.
To messehagler, en kinesisk fra 1700-tallet, og en i fløyel fra 1600-tallet, er deponert på Aust-Agdermuseet.
Til 175-årsjubileet fikk kirka fire prekestolkleder.

Orgelet er fra 2014. Det ble da flyttet til galleriet over alteret.

Endringer
I 2000 fikk kirka et tilbygg, et dåpssakristi på nordre korsarm, bygd på dugnad.
I 2001 ble det bygd nytt toalett og nytt rom ble bygd da garasjetaket ble løfta., også dette ved hjelp av dugnad.

I 2017 ble tårnet i Landvik kirke restaurert.