Grimstad kikelige fellesråd

Kirkelige handlinger

Vigsel i Landvik

Når vigsel planlegges anbefales å ta kontakt med kontoret til den menighet der vigselen skal skje for å forvisse seg om at ønsket dato og klokkeslett er ledig.
Nødvendige papirer får en ved henvendelse til Folkeregisteret. Utfylte papirer sendes folkeregisteret der bruden bor.

Følgende papirer leveres:
1- "Erklæring fra brudefolkene for prøving av ekteskapsvilkårene" i utfylt og underskrevet stand, 1 eks. fra brud, 1 eks. fra brudgom.
2. "Forlovererklæring" fra hver forlover
3. Fødselsattester (for brud, brudgom og eventuelle barn dere har sammen)
4. Har en eller begge vært gift før, er det viktig å lese punkt 5 og 6 på baksida av skjemaet.

Kunngjøring av vigsel
Det er gammel skikk å "lyse til ekte", men dette er ikke lenger påbudt. Ønsker dere at vigselen på forhånd kunngjøres i en gudstjeneste, er det fint om dere sier fra til menighetskontoret.  Dere blir da også tatt med i forbønnen i gudstjenesten.

Vigselssamtale
Presten har samtale med alle brudepar i rimelig tid før vigselen, vanligvis foregår denne i kirka, der en går igjennom vigselsritualet og samtaler om innholdet i det.
Ring et par måneder før vigselen, tlf. 90561239, sokneprest Berntsen.

Musikk og salmevalg
Salmene avtales i vigselssamtalen, men har brudeparet spesielle ønsker om musikk, kontaktes kirkekontoret og få greie på hvem som skal være organist på deres dag.

Pynting av kirka
Regn ikke med at der er blomster på alteret fra før. Mange ønsker å sette et ekstra festlig preg på vigselen med mye blomster. Det er hyggelig, men avtal dette med kirketjeneren, Svend Solheim, tlf. 95 88 30 06

Ekteskapskurs
Menigheten har ansatt en familieprest og det arbeides med å finne gode tiltak for ekteskap og samliv.