Grimstad kikelige fellesråd

Kirkelige handlinger

Konfirmant i Landvik

I Landvik går de fleste 14-åringer til konfirmasjon (over 90%). Vi forsøker å ha et variert oppleggfor å vise at det å være kristen er mer enn å gå i kirka – å være kristen er LIVET.

Det er vanligvis rundt 60 konfirmanter i menigheten med 2 grupper i Landvik kirke og en grupper i Østerhus arbeidskirke. Konfirmanttiden varer fra slutten av august til mai.

Vi har ingen egen konfirmantbok, men har et opplegg som legger vekt på opplevelser og innsikt i kristenlivets hemmeligheter. 

Ansvarlig for konfirmantundervisningen er kateket Erling Hillesund,
tel 37 09 01 05, eh@grimstad.kirken.no

Opplegget varierer noe fra år til år, men her er en liste over noe av det har planer om å gjøre dette konfirmantåret:

-         Konfirmantundervisning i kirka

-         Gudstjenester

-         Tjenesteoppgaver

-         Tur til Grunnvasslia

-         Høstmanøver med solnedgang og fakkeltog i skogen

-         Roadservice

-  Secret Service
 

-         Konfirmant-team med deltakelse i menighetens ungdomsarbeid

-         Week-end til Kvitsund

-         Aksjon Flyktning

-         Fasteaksjon med innsamling til Kirkens Nødhjelp

-         Samtalegudstjeneste

-         Konfirmasjonsgudstjeneste

Dersom du har spørsmål, er det bare å ta kontakt.