Grimstad kikelige fellesråd

Steder

GRIMSTAD FØRSTE KIRKE


I 1842 ble det innkjøpt tomt til kirke,
den nåværende kirketomten.
I 1849 ble
Grimstads første kirke innviet. Kirken
hadde 500 sitteplasser. Kirkens to klokker
ble støpt i London og er de samme som
henger i tårnet på den nåværende kirken.
De er ikke særlig store, men"deres sølvklang
er sterk og kan høres på lang avstand", sies
det i beskrivelsen. På den store klokken står
det følgende:
"Sign Herre denne klokkes røst, så dig til ære
og oss til trøst den over byen klinger, så slekter
efter slekter må, sin livsgang blidt med klangen gå,
som liv og død innringer. Til vold og ild la den ei slå,
men klart til dig at hæve på de sterke vinger."
Den den lille klokken står det følgende:
"Lytter sjære til min klang. Den skal eder samle. Hid
til andakt, bøn og sang. Kom da unge, gamle. Kom
til templet hvor hvert savn, stilles kun i Jesu navn"

Det skulle snart vise seg at denne kirken ble for liten
og den ble derfor solgt og oppført som kapellkirke på
Nedenesengene i Øyestad.