Grimstad kikelige fellesråd

Kirkelige handlinger

Går dere i gifteplaner?

Når noen ønsker å gifte seg i Grimstad kirke, tar de kontakt med menighetskontoret i god tid på forhånd (tlf.: 37 09 01 21 mand. – fred. kl. 0900 – 1300) for å avtale man tidspunkt for vielsen.

Det er folkeregisteret som foretar prøving av vilkårene for å inngå ekteskap. Dere må henvende dere dit for å få de nødvendige papirene. De kan også hentes på
www.odin.dep.no/bfd, velg menypunkt Publikasjoner – blanketter og underpunkt Ekteskap.

De utfylte skjemaene leveres folkeregisteret i god tid før vielsen.

I god tid før vielsen blir brudeparet kontaktet av presten for å avtale en vigselssamtale. Denne holdes gjerne i kirken. Her får man da anledning til å samtale om samliv og ekteskap, om alle praktiske spørsmål knyttet til vielsen og andre ting man måtte ønske å ta opp.

Hvert år forsøker menighetene i Grimstad kommune å arrangere et samlivskurs. Dette er et enkelt kurs i kommunikasjon hvor vi starter med små, felles introduksjoner som så hvert enkelt par får jobbe videre med på egenhånd. Dette kurset er frivillig.