Grimstad kikelige fellesråd

Gudstjenester

 

Gudstjenester i Grimstad kirke.

  
Gudstjenesten er menighetens felles samlingspunkt. Vi benytter ofte kirkekoret vårt eller et annet kor under gudstjenestene. Ofte feirer vi nattverd hvor vi oppfordrer foreldrene til også å ta barna med. 
Ca. en søndag i måneden inviterer vi til familiegudstjeneste. Disse er beregnet på hele storfamilien.


vårprogram grimstad kirke 2017.jpg