Grimstad kikelige fellesråd

Steder

Hommedal prestegård
Gården har vært brukt til prestegård iallfall så langt tilbake som de skriftlige kildene går. Den første er fra 1376, da presten Aasulv Gunnarson ble nevnt å være fra "Homadali". Gården heter Hommedal, og det er litt spesielt at navnet på prestegården har gitt navn til hele prestegjeldet.

Nåværende innhus er fra 1825, bygd da Claudius Martini var sogneprest. Deler av uthuset er fra slutten av 1800-tallet, men det er mye ombygd og påbygd siden dengang.
Fra tidlig på 1950-tallet ble jorda leid bort til Statens Forsøksgård. Denne forsøksgården lå på Kjevik, men måtte flyttes da der skulle bli flyplass i 1947 og Landvik ble stedet den etablerte seg.

Forpakterboligen som ligger på tunet til prestegården, er nå i bruk som leilighet og som menighetskontor.

Prestegårdsanlegget er freda.