Grimstad kikelige fellesråd

Steder

Alvheim
Bygningen ligger like ved kirka og brukes som menighetshus.
Huset har en interessant historie. Det ble i 1907 flytta fra Bjørnetrø i Fjære der det huset en av de første jordbruksskolene.
Det var ungdomsforbundet som i si tid gav huset til Eide menighet.
Huset har eget styre som består av en representantfra hver av organisasjonene som er faste brukere av huset, dvs. Eide sognelag,  Eide sanitetsforening, "Vi over 60" og menighetsrådet.

Utleie
Til storsalen hører greit og godt utstyrt kjøkken. Lillesalen har også et lite kjøkken.
I 2003 fikk storsalen nye gardiner, seinere er salen malt. Alvheim egner seg godt til selskaper, der er dekketøy til 60.
Agnes Lovisenro, tlf 48 13 11 05 kan kontaktes for spørsmål om leie.