Grimstad kikelige fellesråd

Kirkelige handlinger

Konfirmant i Eide

I Eide går de fleste 14-åringer til konfirmasjon (over 90%). Vi forsøker å ha et variert oppleggfor å vise at det å være kristen er mer enn å gå i kirka – å være kristen er LIVET.

Det er vanligvis 15-20 konfirmanter i menigheten med undervisning i Eide kirke. Dette konfirmantået varer helt fra slutten av august til begynnelsen av juni. 

Vi har ingen egen konfirmantbok, men har et opplegg som legger vekt på opplevelser og innsikt i kristenlivets hemmeligheter. 

Hver konfirmant får utdelt et perlekjede som heter Kristuskransen. Hver perle i kjedet har noe viktig å fortelle oss. Dette samtaler vi om i konfirmanttimene. Vi må også gjøre endel ting sammen for å få fram hva perlene vil fortelle oss.

I løpet av konfirmanttiden går vi gjennom hele kjedet og kommer nærmere oss selv, nærmere hverandre og nærmere Gud. Kristuskransen viser oss viktige ting om livet.

Ansvarlig for konfirmantundervisningen er kateket Erling Hillesund,
tel 37 09 01 05, eh@grimstad.kirken.no

Opplegget varierer noe fra år til år, men her er en liste over noe av det har planer om å gjøre dette konfirmantåret:

-         Konfirmantundervisning i kirka

-         Gudstjenester

-         Tjenesteoppgaver

-         Tur til Grunnvasslia

-         Høstmanøver med solnedgang og fakkeltog i skogen

-         Roadservice

-  Secret Service
 

-         Konfirmant-team med deltakelse i menighetens ungdomsarbeid

-         Week-end til Kvitsund

-         Aksjon Flyktning

-         Fasteaksjon med innsamling til Kirkens Nødhjelp

-         Samtalegudstjeneste

-         Konfirmasjonsgudstjeneste

Dersom du har spørsmål, er det bare å ta kontakt