Grimstad kikelige fellesråd

Grimstad menighetsråd

Menighetsrådet i Grimstad.

"Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne av soknet når det ikke er fastsatt i eller i medhold av lov at myndigheten er lagt til kirkelig fellesråd eller et annet organ"

Menighetsrådets oppgave er å vekke og nære det kristne liv i soknet.

Menighetsrådet (MR) har sine møter på menighetskontoret på Oddensenteret.  Sakspapirene er tilgjengelige på Grimstad menighetskontor. MR er ansvarlig for menighetens planer og budsjett, og delegerer ansvar og oppgaver til flere utvalg som f.eks. diakoniutvalg, misjonsutvalg og kulturutvalg. Et arbeidsutvalg forbereder sakene til MR. Nedenfor finner du en oversikt over medlemmene i MR.

Det ble valgt nytt menighetsråd høsten 2015 og følgende medlemmer ble valgt for perioden 2015 - 2019: 

Per Olsen, leder                                                
Anne Mo Grimdalen, nestleder
Trond Wirak
Torbjørn Sigmond Selås
Reidun Bergshaven
Line Tveitereid
Anne Brita Thorød
Stein Gjulem
Sokneprest Hjalmar Bjerga.

1. vara: Jan Ask
2. vara: Brit Ø.Aamot
3. vara: Synnøva o. H. Lindemann
4. vara: Ida Steenfeldt-Foss
5. vara: Hennie Henriksen
Sekretær for rådet er Nina Morterud.


Utvalg:

- Misjonsutvalget
- Kulturutvalget
- Diakoniutvalget

 

Menighetsrådsmøter våren 2016:

12.januar

2.februar

1.mars

12.april

3.mai

7.juni