Grimstad kikelige fellesråd

Kirkelige handlinger

Dåp. 

Dåp meldes til Fjære menighet .tlf. 37 09 01 14/37 09 01 13, E-post: iwl@grimstad.kirken.no eller amm@grimstad.kirken.no.  Når det gjelder navnevalg, skal dette helst ordnes hos folkeregisteret før dere melder dåp.

 

DÅPSSAMTALER

Før dåpen har vi i Fjære menighet to samlinger med dåpsforeldre. En dåpssamtale der prest eller kateket kommer på besøk hjem. Hvis dere har spørsmål knyttet til dåp, tro og kirke kan dere snakke om det her. Den andre samlingen er i kirken, og her samles de som skal ha dåp de neste 2-3 ukene. Her vil det praktiske rundt dåpen og dåpsdagen bli tatt opp, og vi vil samtale om hvordan vi sammen kan gi barnet opplæring i den kristne tro.

 

FADDERE

Ved dåpshandlingen skal det være minst to faddere foruten foreldrene. Helst bør det ikke være flere enn seks faddere. Fadderne skal være vitner om at barnet er døpt. De skal også være med å be for barnet og gi det hjelp til å utvikle sin tro. Fadderne må være over 15 år og skal normalt tilhøre Den norske kirke.

 

KONTAKTFADDER

En av fadderne håper vi kan spørres om å være kontaktfadder. Denne bør bo i nærheten av dere. Oppgaven er å være et særlig bindeledd mellom menigheten, hjemmet og barnet. Menigheten vil gjerne gi noen gaver i forbindelse med dåpsdager, og da er det kontaktfadderen som henter disse etter nærmere avtale, og overbringer dem. Spør gjerne menigheten nærmere om hva en kontaktfadder er.

 

HVOR SKAL BARNET DØPES ?

Fjære menighet har to kirkesteder: Fevik kirke og Fjære kirke. Fevik kirke er liten og intim. Mange som har hatt dåp her forteller om en spesiell omsorg og en nær og god atmosfære. Det er gudstjeneste nesten hver søndag. Fjære kirke , er gammel og tradisjonsrik. Mange velger den. Men ofte blir det mange her. Derfor oppfordrer vi gjerne til at flere velger Fevik kirke som dåpskirke. I hvert fall hvis man selv bor på Fevik.

 

ER DET NOE MER DERE LURER PÅ?

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale med prest eller kateket om dere har spørsmål eller usikkerhet knyttet til det å døpe barnet.

VELKOMMEN TIL DÅP i Fjære menighet.  

Dåpsdager i Fjære kirke:  22/1, 5/2, 26/2, 12/3, 16/4, 7/5, 28/5, 11/6

Dåpsdager i Fevik kirke: 15/1, 22/1, 5/2, 19/2, 5/3, 26/3, 2/4, 14/5

Endringer kan forekomme.