Grimstad kikelige fellesråd

Steder

Fjære kirke.

Fjære kirke ble bygget omkring 1150. Som kulturminne er den uerstattelig, men er tross sine 850 år en levende menighetskirke og prestegjeldets hovedkirke.
Den ble ikke ferdigbygd i en generasjon, men ble til etter hvert som hundreårene skred frem utviklet sammen med bygda og folket. Den ble i seklenes løp selve nerven i Fjære historie, fra middelalder til vår egen tid.

 fjære kirke 4.jpg