Grimstad kikelige fellesråd

Østerhus Arbeidskirke

Østerhus barnehage

Østerhus Barnehage eies av Grimstad kirkelige fellesråd (Landvik menighet).

Fakta om Østerhus barnehage:
- den har aldersdelte grupper for barn fra 1-6 år
  med heldagstilbud eller ulike størrelser deltidstilbud
- den har åpningstid: kl. 07.30 - 16.30
- den holder stengt fire uker i juli
- barnehagen har kommunale, inntektsgraderte betalingssatser 
  og søskenmoderasjon 

Søknadsskjema og informasjon fåes av Østerhus barnehage
ved styrer, tlf. 37 04 37 40
Adresse: Østerhusmoen, 4879 Grimstad

E-postadressen: post@osterhus-barnehage.no

Hjemmesiden: http://osterhus.skoleveven.no