Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2010

Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelig fellesråd 16. februar 2010

 

 

 

Til stede:

 

Lars-Magne Tønnesøl, Ragnhild Terese Veimo Larsen, Erling Stubhaug, Jostein Berg, Frode Borg Gundersen, Ragnhild Fønstelien, Vidar Øvland, Anne Mo Grimdalen, Per Olsen, Helge Spilling og Jan Ivar Strømsodd.

 

Forfall: Gunborg Elizabeth Hunnes Vorhaug og Erling Dag Wirak.

 

 Sak 09/10  Protokoll fra Fellesrådets møte 19.1.10

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 19. januar 2010.

 

 


Sak 11/10  
Møtegodtgjørelse for fellesrådets medlemmer


Saken ble utsatt til neste møte.

 

 


Sak 13/10
 Forsøk med ny organisering av kirkestyre i Grimstad


Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd ber kirkesjefen om å søke Departementet om å godkjenne forsøk med ny organisering av kirkestyre i
Grimstad og fremlegge egen sak for fellesrådet når Departementets godkjennelse og retningslinjer måtte foreligge.

 


Sak 14/10 
Årsregnskap og årsmelding for 2009


Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner det fremlagte resultat- og balanseregnskapet, årsmeldingen og regnskapet for gravstedsmidler for 2009.