Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2010

Grimstad kirkelig fellesråd

 

Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelig fellesråd 19. januar 2010

 

 

 

Til stede:

 

Lars-Magne Tønnesøl, Ragnhild Terese Veimo Larsen, Jostein Berg, Gunborg Elizabeth Hunnes Vorhaug, Ragnhild Fønstelien, Øystein Alvik, Vidar Øvland, Anne Mo Grimdalen, Helge Spilling og Jan Ivar Strømsodd.

 

Forfall: Erling Stubhaug, Erling Dag Wirak

 

 

 

 

 

Sak 03/10  Valg av leder og nestleder i Grimstad kirkelige fellesråd

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd velger Anne Mo Grimdalen som leder og Vidar Øvland som nestleder i Grimstad kirkelig fellesråd fra 1. januar 2010 til 31. desember 2011. 

 

 

Sak 04/10  Valg av tre medlemmer og to varamedlemmer til administrasjonsutvalget

 

Vedtak: Som arbeidsgivers medlemmer av kirkelig administrasjonsutvalg velges Anne Mo Grimdalen, Erling Stubhaug og Vidar Øvland for samme periode.

 

 


Sak 05/10
 Valg av bygningsutvalg
Saken ble utsatt.

 

 

Sak 06/10  Møtedatoer våren 2010

 

Møtedatoer for 2010 ble fastsatt som følger:

 

§        Tirsdag 16. februar

§        Tirsdag 20. april

§        Tirsdag 15. juni (sommeravslutning)

§        Tirsdag 21. september

§        Tirsdag 16. november

§        Tirsdag 21. desember (juleavslutning)

Sak 08/10  Eventuelt