Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2009

 

Grimstad kirkelige fellesråd

 

Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelige fellesråd 30. mars 2009

 

 

 

Til stede:

 

Anne Mo Grimdalen, Frode Borg Gundersen, Lars Magne Tønnesøl, Svein Einar Lilleaasen,
Anne G. Hodnebrog, Karin Pettersen, Kåre Drøsdal, Tom Heskestad, og Jan Ivar Strømsodd.

 

Forfall: Erling Stubhaug, Inger Theresie Nytræ og Bent Sætra.

 

 

 

 

 

Sak 08/09  Godkjennelse av protokollen fra Fellesrådets møte 17.02.09

 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 17. februar 2009.

 

 

Sak 09/09  Diakonstillingen i Grimstad kirkelige fellesråd

 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd sier opp diakon Arild Vassenden i 20 % - andeler av hans nåværende 70 % - stilling.  Oppsigelsestiden er tre måneder slik at diakonstillingen videreføres som en 50 % stilling fra og med 1. juli 2009.   

 

 

Sak 10/09  Eventuelt

Kirkesjefen orienterte om mulig omlegging av finansieringsordningen for ”ny trosopplæring”.

 

Fellesrådet behandlet også søknad fra kirkesjefen om permisjon.

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd innvilger kirkesjefen permisjon uten lønn i inntil ni dager.