Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådsmøter 2009

 

Grimstad kirkelige fellesråd

 

Protokoll fra møtet i Grimstad kirkelige fellesråd 21. april 2009

 

 

 

Til stede:

 

Anne Mo Grimdalen, Frode Borg Gundersen, Lars Magne Tønnesøl, Svein Einar Lilleaasen, Erling Stubhaug, Anne G. Hodnebrog, Karin Pettersen, Inger Theresie Nytræ, Bent Sætra og Jan Ivar Strømsodd.

 

Forfall: Kåre Drøsdal

 

 

 

 

 

Sak 11/09  Godkjennelse av protokollen fra Fellesrådets møte 30.03.09

 

Vedtak: Grimstad kirkelige fellesråd godkjenner protokollen fra møtet 30. mars 2009

 

 

Sak 14/09  Revisjonsberetning fra Ernst & Young for regnskapsåret 2008

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd tar den fremlagte revisjonsberetningen for regnskapsåret 2008 til orientering.

 

Sak 15/09  Kvartalsrapport pr. 31.03.2009  for fellesrådet og barnehagene

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd tar økonomirapporten pr. 31. mai 2008 til etterretning.

 

Sak 16/09  Samordningsavtale for HMS mellom fellesrådet og bispedømmet

 

Vedtak: Grimstad kirkelig fellesråd godkjenner avtale om samordning av HMS-arbeidet mellom Agder og Telemark bispedømme og fellesrådet.