Grimstad kikelige fellesråd

Årsmeldinger Eide menighet


Årsmelding 2012 Eide menighet

Menighetens årsmøte 10. mars i Eide kirke umiddelbart etter gudstjenesten kl. 11.00

Saker til årsmøtet:

Gjennomgang av årsmelding og regnskap

Innspill fra deltakerne og mulighet for spørsmål til de ansatte og menighetsrådet.

Årsmelding 2012

 Årsmelding fra Eide søndagskole