Grimstad kikelige fellesråd

HMS

 
Grimstad kirkelig fellesråd er sommeren 2013 resertifisert som Miljøfyrtårn. 
 
Dette innebærer at virksomheten oppfyller strenge krav når det gjelder miljøstandard og rutiner innenfor internkontroll HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfallshåndtering, samt transport og klimaregnskap.
 
Den norske kirke i Grimstad har samarbeidet med Ragnar Gulowsen, sertifisør på vegne av Grimstad kommune. I sin rapport etter resertifiseringen gir han uttrykk for at Grimstad kirkelig fellesråd har et HMS-system som er velutviklet og funksjonelt. Motivasjonen til å drive med miljøledelse er god og sertifiseringen er godt forankret i ledelsen. Helhetsinntrykket er meget bra og han konkluderer med at fellesrådet etter 3 års drift med Miljøfyrtårnkrav har god kontroll på miljøaspektene.
  
Du kan lese mer om stiftelsen Miljøfyrtårn her: http://www.miljofyrtarn.no/
 
Godkjenningsbrev for den enkelte virksomhet kan lastes ned her:
 
Grimstad kirkelig fellesråd                                                                
Landvik og Eide menigheter
Grimstad menighet
Fjære menighet
Østerhus barnehage
Fevik barnehage
 
sertifikat.jpg 
 
 
grontpunktlogo.jpg
                              medlemgrontpunkt.jpg