Grimstad kikelige fellesråd

Menighetsrådsmøter 2011

Protokoll fra  møte i Fjære Menighetsråd 30.11.11

 Tilstede:           Sigrund Larsson, Gerd Elsie Larsen, Kristin Haugaas, Berit Stiansen, Helge Spilling, Håkon Lindeberg, Per Kristian Finstad, Eli Skaiaa, Solveig Syvertsen Tønnesøl og Egill Tesaker.

 Forfall: Ingen 

Sak 38/11

Godkjenning av innkalling.

Vedtak:

Innkalling godkjent.

 

Sak 39/11

Godkjenning av protokoll fra møte 26.10.

Vedtak:

Protokoll godkjent.

 

Sak 40/11

Regnskap pr. 31.10.

Daglig leder la frem driftsregnskapet pr. 31.10 og orienterte også om menighetens fond.

Vedtak:

Menighetsrådet tok regnskapet til orientering.

 

Sak 41/11

Budsjett 2012.

Vedtak:

Menighetsrådet godkjente budsjettforslagene til menighetsutvalgene.

 

Sak 42/11

Valg av representanter til menighetsutvalgene på Fevik og Fjære.

Vedtak:

Til menighetsutvalget på Fevik er følgende valgt for perioden nov 2011 til nov 2013: Bent Sætra, Mariann Roer og Ragnhild Terese Veimo Larsen. Menighetsrådet er representert i utvalget ved Per Kristian Finstad, Egil Tesaker og Norunn Bjugan.

Til menighetsutvalget i Fjære er følgende valgt for perioden nov 2011 til nov 2013: Inger Elise Berge, Elisabeth Hodnebrog og Inger Theresie Nytræ. Menighetsrådet er representert i utvalget ved Berit Stiansen, Irene Skjæveland og Eli Margrethe Skaiaa. Håkon Lindeberg møter som varamann.

 

Sak 43/11

Sammen-utvalg.

Vedtak:

Menighetsrådets representant i Sammen-utvalget er Kristin Haugaas. Egill spør Elin Nærdal Hansen og Sigrund spør Bente Bjørge om å være med i utvalget.

 

Sak 44/11

Strategiplanen.

Målet med denne saken er å få til en handlingsplan i menighetsrådsperioden. Noen mente dette var for tidlig å ta stilling til nå, det ble derfor ikke gjort noen vedtak. Hvert av hovedpunktene ble gjennomgått og det kom følgende kommentarer:

Gudstjenesten og kirken.

  • ·        Hvordan får vi en levende menighet i Fjære? Kan vi ha gudstjenester på andre steder enn i kirken? Forslag på FMU, Fjæreparken, Drottningvika.
  • ·        Satse på bibelgrupper og lignende.
  • ·        Være påtrykker til ny kirkegård på Fevik og Fjære.
  • ·        Være påtrykker til ny kirke på Fevik.
  • ·        Arbeide for at tusenårsstedet blir ferdigstilt.

Trosopplæring.

  • ·        Gi undervisningstilbud til voksne/barnefamilier, f. eks Alphakurs eller temakvelder.
  • ·        Få laget en trosopplæringsplan – Sammen-utvalget bør ta seg av dette.

Diakoni.

  • ·        Prøve å få etablert et diakoniutvalg direkte under menighetsrådet som blant annet skal arbeide med en diakonplan.

Misjon.

  • ·        Bestemme nytt misjonsprosjekt.

Integrering og delaktighet.

  • ·        Sikre at Fjæreposten fortsetter

 

Saken tas opp på neste møte.

 

Sak 45/11

Eventuelt.

Det var ingen saker under eventuelt.

 

 

Anne Marie Midtbø

Sekretær