Grimstad kikelige fellesråd

Solstrålen

Solstrålen er koret for barn fra 4 år- 4.klasse. Geir Ivar Bjerkestrand, som er organist i Landvik, kan kontaktes for mer info, tlf 900 59 833, e-post: gib@grimstad.kirken.no 

Øvelsene hver annen TORSDAG kl. 17.30 i Landvik kirke.

Program for våren 2017