Grimstad kikelige fellesråd

Gudstjenester

Gudstjenester i Landvik kirke høsten 2016

Søndag 21.08.16 kl 1100 Gudstjeneste. Bibelskolestart

Søndag 04.09.16 kl 1100 Gudstjeneste. Presentasjon konfirmanter

Søndag 18.09.16 kl 0930 Morgenmesse

Søndag 18.09.16 kl 1100 Gudstjeneste. Barnas kirkebok

Søndag 02.10.16 kl 1100 Gudstjeneste. Gullkonfirmanter

Søndag 16.10.16 kl 0930 Morgenmesse

Søndag 16.10.16 kl 1100 Gudstjeneste

Søndag 30.10.16 kl 1930 Skriftemålsgudstjeneste

Søndag 06.11.16 kl 1100 Gudstjeneste. Konfirmantene deltar

Søndag 20.11.16 kl 0930 Morgenmesse

Søndag 20.11.16 kl 1100 Gudstjeneste

Søndag 04.12.16 kl 1100 Gudstjeneste

Søndag 11.12.16 kl 1700 og 2000 Lysmesser

Julaften 24. desember kl 1600 Gudstjeneste

1. juledag 25. desember kl 1100 Gudstjeneste