Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådet

Velkommen til Kirkelig fellesråd i Grimstad!

 Overblikk

Driftsansvar
Grimstad kirkelige fellesråd har driftsansvar for Grimstad, Fjære, Fevik, Eide og Landvik kirker. Østerhus arbeidskirke eies og drives av Landvik
menighet.

Østerhus barnehage og Fevik barnehage eies av henholdsvis Landvik menighet og Fjære menighet.

 

Grimstad kirkelige fellesråd har personalansvar for 54 ansatte, med tilsammen 39 årsverk, inkl. barnehagene. Det arbeider fire prester i kommunen som biskopen har ansvaret for.

I fellesrådets administrasjon har man for tiden 2,9 årsverk, fordelt på 4 stillinger.
I Grimstad menighet arbeider 6 personer i 3,6 årsverk.
I Fjære menighet arbeider 11 personer i 8,8 årsverk
I Landvik og Eide menigheter arbeider 7 personer i 5,4 årsverk.

Østerhus barnehage har 13 ansatte i 9,2 årsverk, og Fevik barnehage har 13 ansatte i 9,25 årsverk.

 Fjære sogn har ca 8100 medlemmer i Den norske kirke
- Fjære kirke
- Fevik kirke
- Fjære kapell
- Fjære kirkegård  - ca 4300 gravplasser

Grimstad sogn  har ca 3000 medlemmer i Den norske kirke
- Grimstad kirke
- Grimstad kapell
- Grimstad kirkegård – ca 2200 gravplasser


Landvik sogn og Eide sogn har felles sogneprest, daglig leder, kateket og organist. Hommedal er navnet på stedet der prestegården ligger.

Landvik sogn har ca 3800 medlemmer i Den norske kirke
- Geografiske grenser er omtrent som for tidligere Landvik kommune.
- Landvik kirke
- Østerhus arbeidskirke
- Landvik kirkegårder, øvre og nedre - ca 1800 gravplasser

Eide sogn har ca 900 medlemmer i Den norske kirke.
- Geografiske grenser er stort sett som for tidligere Eide kommune.
- Eide kirke
- Eide kirkegård - ca 800 gravplasser
Grimstad menighetsråd Til hovedsiden til Grimstad menighet Fjære menighetsråd Til hovedsiden til Fjære menighet Fevik arbeidskirke Grimstad kirke Grimstad kirkegår og kapell Fjøre kirke og kapell Fjære kirkegård Eide menighetsråd Til hovedsiden til Eide menighet Landvik menighetsråd Til hovedsiden til Landvik menighet Til Østerhus arbeidskirke Eide kirke Eide kiregård Landvik kirke Landvik kirkegård