Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådet

Utleieregler og priser mm.

Utleie til konserter/arrangement
Menighetsrådene har ansvar for hvem som skal leie kirkene i Grimstad. Menighetsrådet kan gjøre unntak for betaling for lokale grupper og foreninger innenfor Den norske kirke i de tilfeller det ikke kreves inngangspenger.

Ved utleie av kirkene til arrangementer som gjennomføres av lokale, frivillige organisasjoner har
Fellesrådet  fastsatt følgende priser (pr. 22/9-05):

Leie av Eide kirke                   kr 1.600.-

Leie av Fjære kirke                 kr 2.200.-

Leie av Grimstad kirke            kr 3.000.-

Leie av Landvik kirke              kr 2.200.-

Ved utleie til profesjonelle arrangører økes disse satsene med 50%.
For serviceinnsats ut over tre timer gjennomføring og fire timer renhold pr. arrangement faktureres leietaker kr 350.- pr. time.

Fellesrådsvedtak av 22/9-05, sak 38/05.


Utleie til vielser

Det koster ingenting å gifte seg i Den norske Kirke i Grimstad for dem som er bosatt i kommunen (evt. har foreldre som er bosatt i kommunen) og er medlem av DnK.

Utenbysboende og ikke-medlemmer faktureres for leie av kirken etter følgende satser:

Leie av Eide kirke             kr. 1.200,-

Leie av Fjære kirke           kr. 2.400,-

Leie av Grimstad kirke      kr. 2.400,-

Leie av Landvik kirke        kr. 1.600,-


(Tillegg for organist         kr. 1.200,-
 Tillegg for prest             kr. 2.600,-)