Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådet

Valgt ledelse

Fellesrådet:

Det var valg til menighetsråd høsten 2015. I Grimstad er det fire sogn og fire menighetsråd, Eide, Fjære, Grimstad og Landvik. De har valgt ut to representanter hver til å sitte i fellesrådet.
I tillegg er det en valgt politisk representant fra kommunestyret og en representant oppnevnt av biskopen. Totalt 10 representanter, samt kirkesjefen som er sekretær for rådet.

Rådet består av følgende medlemmer:

Terje Sandkjær, Landvik, styreleder

Anne Mo Grimdalen, Grimstad, nestleder
Per Arne Gulstad, Fjære
Trond Wirak, Grimstad
Dagfinn Fløystad, Landvik 
Torleiv Næss Ugland, Eide 
Turid Retterstøl, Eide 
Gerd Elsie Larsen, Fjære
Tore Stalleland, kommunens representant
Tom Martin Berntsen, Biskopens representant
Jan Ivar Strømsodd, sekretær

Administrasjonsutvalget

er et partssammensatt utvalg, bestående av to representanter fra de ansatte og tre representanter fra fellesrådet. 
Rådet består av totalt 5 medlemmer. Kirkesjefen er sekretær for utvalget.

Rådet består av følgende medlemmer:

Per Kristian Finstad, Fjære
Erling Stubhaug, Landvik, leder 
Gerd Elsie Larsen, Fjære
Yvonne Himle, Østerhus barnehage (arb.tagernes repr.)
Kjell Olav Haugen, kateket Fjære (arb.tagernes repr.)
Jan Ivar Strømsodd, sekretær