Grimstad kikelige fellesråd

Fellesrådet

Ansatte ved fellesrådets kontor på
Oddensenteret, 3. etg.:

jan-ivar-komprimert.jpg
Jan Ivar Strømsodd ble ansatt som kirkesjef i november 2002. Han er øverste administrative leder med hovedansvar for 
økonomi, ansatte, kirker og kirkegårder hørende innunder Grimstad kirkelige fellesråd.
E-post til: kirkesjef@grimstad.kirken.no eller telefon 37 09 01 28

bjørn-komprimert.jpg
Bjørn Undheim har vært ansatt som kirkeverge siden 1989. Han har det daglige ansvaret for drift av alle kirker og kirkegårder hørende innunder Grimstad kirkelige fellesråd.
E-post til: kirkeverge@grimstad.kirken.no 
eller telefon 37 09 01 26

solveig-komprimert.jpg
Solveig Løvjomås, økonomikonsulent
E-post til: sl@grimstad.kirken.no eller tlf.: 37 09 01 20