Grimstad kikelige fellesråd

Landvik menighet

Menighetskontor for Eide og Landvik

Adresse: Reddalsveien 268 (Forpakterboligen til Prestegården) 
             4886 Grimstad 

Telefon: 370 90106 
E-post: landvik.menighet@grimstad.kirken.no

Kontortid, sikrest: Tirsdag, onsdag og fredag kl.10-14

Ansatte: 

 tom martin-komprimert-137.jpg

Sokneprest Tom Martin Berntsen (75% stilling)

Ansvar: Han er menighetens åndelige leder og skal forvalte ord og sakrament ved å

 • holde gudstjenester
 • forrette kirkelige handlinger
 • utføre konfirmasjonsforberedelse
 • utføre sjelesorg, gå med dødsbud, reise i soknebud og besøke syke og gamle
 • utføre annet forkynnerarbeid
 • utføre annet menighetsarbeid i samråd med menighetsrådet

E-post: tom@grimstad.kirken.no

Tlf: 90561239


jostein-komprimert-137.jpg

Familieprest Jostein Ørum (100% stilling)

 • 25 % sokneprest

Andre gjøremål:

 • skape arenaer hvor familier møter familier
 • at troen blir en greie for hele familien sammen
 • hjelpe foreldre til kristen oppdragelse
 • styrke familierelasjoner
 • knytte generasjoner sammen
 • videreutvikle arbeidet med menighetsturen

E-post: jostein@grimstad.kirken.noerling-komprimert-137.jpg

Kateket Erling Hillesund (100% stilling)

Undervisningsleder for Eide og Landvik menigheter

Gjøremål:

 • trosopplæring
 • kontakt med skoler og barnehager
 • konfirmantarbeidet
 • lederfostring
 • studiearbeid og kurs
 • en del familiegudstjenester

E-post: eh@grimstad.kirken.no

 

bilde ørjan 170915.jpeg

 

Ungdomsprest Ørjan Kronheim (100% stilling)
Eide og Landvik menigheter

Gjøremål:

 • Ungdomsarbeid knyttet til Østerhus arbeidskirke og Landvik menighets ungdom, Spiren, herunder:
 • Forkynnelse, aktiviteter og ledertrening
 • Trosopplæringstiltak for alderes 13 - 18 år i Landvik og Eide menigheter
 • Menighetsarbeid knyttet til Østerhus arbeidskirke

E-post: ok@grimstad.kirken.no


 

geir ivar-komprimert-137.jpg

Organist Geir Ivar Bjerkestrand (100 % stilling)

Gjøremål:

 • gudstjenester, vielser og begravelser
 • menighetens musikalske virksomhet
 • barnekoret Solstrålen
 • musikk i Spiren
 • prosjektkor
 • sangkvelder og konserter

E-post: gib@grimstad.kirken.nosvend-komprimert-137.jpg
Kirketjener Svend Solheim (100% stilling)

Gjøremål:

 • renhold av Landvik kirke 
 • sette kirka i stand til gudstjenester og kirkelige handlinger og delta på disse
 • stell av kirkegårdene i Landvik (Nedre kirkegård ved kirka og Øvre kirkegård ved Landvik skole)
 • graving og annet ved begravelser
 • ta i mot besøkende til kirke og kirkegårder

 E-post: ss@grimstad.kirken.no

 

bilde camilla 081116.jpeg

Trosopplærer (vikar) - Camilla Ørum (40 % stilling)

 Gjøremål:

 • arbeid med trosopplæringsplan
 • gjenomføre trosopplæringstiltak.

E-post: camilla@grimstad.kirken.no

 

bilde mimmi 170915.jpeg


Daglig leder - Mimmi Torp (70 % stilling)

Gjøremål: 

 • sekretær/saksbehandler for Landvik menighetsråd 
 • sekretær/saksbehandler for Eide menighetsråd 
 • ta imot publikumshenvendelser 
 • arkiv 
 • økonomi: føring av regnskap for Landvik menighetsråd og Eide menighetsråd 
 • sekretær for soknepresten, fører kirkebøker med attester og ekspedering som følger med 
 • forefallende kontorarbeid

E-post: mt@grimstad.kirken.no