Grimstad kikelige fellesråd

Fjære menighet

-

Menighetskontor
 

Adresse:            Fjæreveien 185 (FMU-bygget)

Postadresse:    4885 Grimstad

Telefon:           37 09 01 13

E-post:             Fjaere.menighet@grimstad.kirken.no

Kontortid:          Man-tirs, tors-fre 0900-1400

 ons        1200-1400
Ansatte


helge-komprimert.jpg                    
Sokneprest Helge Spilling                                           
helge.spilling@grimstad.kirken.no                                

Ny versjon

Tore Laukvik
tore.laukvik@grimstad.kirken.no

KappelanKjell Olav Haugen
Kjell.Olav.Haugen@grimstad.kirken.no
Kateket


håvard-komprimert.jpg
Håvard Backe
hb@grimstad.kirken.no
Kirketjener/ kirkegårdsarbeider

 

kirsti-komprimert.jpg
Kirsti Pedersen Haugen
kirsti.haugen@grimstad.kirken.no 
Musiker og trosopplærer


 
anne marie-komprimert.jpg
Anne Marie Midtbø
anne.marie.midtbo@grimstad.kirken.no
Daglig lederandrea-komprimert.jpg

Maini, Andrea
Kantor
am@grimstad.kirken.no

ingunn-komprimert.jpg 

Olsen, Ingunn Metveit

menighetspedagog 100%

imo@grimstad.kirken.no

 
ingvild-komprimert.jpg
Ingvild Wangensteen Limm
Barne og ungdomsarbeidr/Kontorsekretær
iw@grimstad.kirken.no


helgef-komprimert.jpg

Flaath, Helge
Kirketjener/vaktmester
hf@grimstad.kirken.no

rune-komprimert.jpg

Rune Skomedal 

Kirkegårdsarbeider