Grimstad kikelige fellesråd

Grimstad menighet

Menighetskontor

Adresse: Odden 1, 4876 GRIMSTAD
Telefon: 37 09 01 00
Telefax: 37 09 01 01
E-post:  grimstad.menighet@grimstad.kirken.no

Kontortid: man-fre 0900-1500

Møt de ansatte ved menighetskontoret.

hjalmar1.jpg

Sogneprest Hjalmar Bjerga


hjb@grimstad.kirken.no 


hilde-komprimert.jpg
Kateket Hilde Kristin Delin (100%)

hkd@grimstad.kirken.no


torunn-komprimert.jpg


Kantor Torun Fløistad Rike (70%)
tfr@grimstad.kirken.no gro-komprimert.jpg 

Kirketjener/kirkegårdsarbeider Gro Hortemo (100%)
E-post: gfh@grimstad.kirken.no

 nina-komprimert.jpg

Daglig leder Nina Morterud (70%)
E-post:nm@grimstad.kirken.no