Grimstad kikelige fellesråd

Eide menighet

Menighetskontor for Eide og Landvik

Adresse: Reddalsveien 268,
4886 Grimstad (Forpakterboligen til prestegården)
Telefon: 370 90106

E-post: eide.menighet@grimstad.kirken.no


Kontortid, sikrest: Tirsdag, onsdag og fredag kl.10-14

Ansatte:

tom martin-komprimert-137.jpg

Sokneprest Tom Martin Berntsen (75% stilling)

Ansvar: Han er menighetens åndelige leder og skal forvalte ord og sakrament ved å 

 • holde gudstjenester
 • forette kirkelige handlinger 
 • utføre konfirmasjonsforberedelse 
 • utføre sjelesorg, gå med dødsbud, reise i soknebud og besøke syke og gamle
 • utføre annet fokynnerarbeid 
 • utføre annet menighetsarbeid i samråd med menighetsrådet

e-post: tom@grimstad.kirken.no

Tlf: 90561239


jostein-komprimert-137.jpg

Familieprest Jostein Ørum (100% stilling)

 • 25% sokneprest

Andre gjøremål:

 • skape arenaer hvor familier møter familier
 • at troen blir en greie for hele familien sammen
 • hjelpe foreldre til kristen oppdragelse
 • styrke familierelasjoner
 • knytte generasjoner sammen
 • videreutvikle arbeidet med menighetsturen

E-post: jostein@grimstad.kirken.noerling-komprimert-137.jpg

Kateket Erling Hillesund (100% stilling)

Undervisningsleder for Eide og Landvik menigheter

Gjøremål:

 • trosopplæring
 • kontakt med skoler og barnehager
 • konfirmantarbeid
 • ungdomsklubben i Eide
 • ledertrening
 • studiearbeid og kurs
 • en del familiegudstjenester

E-post: eh@grimstad.kirken.no


bilde ørjan 170915.jpeg

 

Ungdomsprest Ørjan Kronheim (100% stilling)
Eide og Landvik menigheter

Gjøremål:

 • Ungdomsarbeid knyttet til Østerhus arbeidskirke og Landvik menighets ungdom, Spiren, herunder:
 • Forkynnelse, aktiviteter og ledertrening
 • Trosopplæringstiltak for alderes 13 - 18 år i Landvik og Eide menigheter
 • Menighetsarbeid knyttet til Østerhus arbeidskirke

E-post: ok@grimstad.kirken.no 

 

 geir ivar-komprimert-137.jpg

 Organist Geir Ivar Bjerkestrand (100%)

Gjøremål:

 • gudstjenester, vielser og begravelser
 • menighetens musikalske virksomhet
 • sangkvelder og konserter
 • prosjektkor

E-post: gib@grimstad.kirken.no

 

monica-komprimert-137.jpg

Trosopplærer Monica Grønn Moen (40 %)

Gjøremål:

 • arbeid med trosopplæringsplan
 • enkelte trosopplæringstiltak

E-post: mgm@grimstad.kirken.no

 

ivar bø 448_nettsiden2012.jpg

Kirketjener Ivar Bø (100 % stilling)

 • renhold av Eide kirke
 • sette kirka i stand til gudstjenester og kirkelige handlinger og delta på disse
 • stell av kirkegården i Eide
 • graving og annet ved begravelser 
 • ta i mot besøkende til kirke og kirkegårder

E-post: ib@grimstad.kirken.no

 

bilde mimmi 170915.jpeg


Daglig leder - Mimmi Torp 70 % (vikar)

Gjøremål: 

 • sekretær/saksbehandler for Landvik menighetsråd 
 • sekretær/saksbehandler for Eide menighetsråd 
 • ta imot publikumshenvendelser 
 • arkiv 
 • økonomi: føring av regnskap for Landvik menighetsråd og Eide menighetsråd 
 • sekretær for soknepresten, fører kirkebøker med attester og ekspedering som følger med 
 • forefallende kontorarbeid

E-post: mt@grimstad.kirken.no