Grimstad kikelige fellesråd

Fjære menighet

 

Fjære menighet tilbyr en spennende og variert trosopplæring

Vårt utgangspunkt her i Fjære menighet er det vi sier når vi døper barna våre, nemlig at ”foreldre og faddere sammen med denne menighet …skal lære barna…”

Hjem og kirke må sammen ta ansvar for trosopplæringen, derfor har vi kalt trosopplæringen for SAMMEN.

Vi tror at denne satsingen vil være viktig for våre barn og unge. Vi ønsker å være kirke slik at alle døpte barn og unge har et ”selvsagt hører jeg til” forhold til kirken og troen.

Sammen vil vi gi våre barn og unge kjennskap til den kristne tro og fortelling. Vi ønsker å gi dem livsmestring. Gjennom trosopplæring skal de stimuleres til å bygge egen identitet og få rammer for livstolkning.

En stor del av trosopplæringen skjer i hjemmet. Sammen vil vi også hjelpe hverandre slik at vi som foreldre / foresatte står bedre rustet til denne viktige oppgaven.

Konkrete tilbud i trosopplæringen

Felles dåpssamling i forkant av dåpen

Småbarnsgudstjeneste der 1- og 2- åringene er spesielt invitert,

med utdeling av bok/CD (høsten)

3-årssamling i Fevik kirke med utdeling av DVD (høsten)

Familiegudstjeneste der 4-åringene er spesielt invitert,

med utdeling av barnebibel (vår og høst)

4-åssamling i Fevik kirke i etterkant av utdeling av bibel. (vår og høst)

Adventsamling for 5-åringene i Fevik kirke

Dåpsskole for 6-åringene (januar)

Tårnagenthelg for 8-åringene (våren)

Aktivitetsdag for 10-åringene (høsten)

Alle våre medlemmer i den aktuelle målgruppen får invitasjon i posten.

I tillegg arrangerer menigheten babysang, småbarnssang, søndagskole og barnekor.

SAMMEN kan vi komme langt! SAMMEN kan vi gjøre noen gode grep for våre barn og unge!

Ingunn Metveit Olsen

Menighetspedagog