Grimstad kikelige fellesråd

Steder

GRIMSTAD KIRKE

Grunnsteinen til den nye Grimstad kirke ble lagt 19.mars.1880. Det gikk forholdsvis fort med reisingen av den nye kirken. Allerede 7.april.1881 foregikk innvielsen. Den nye kirken i Grimstad er den nest største trekirken i landet og har 1150 sitteplasser.

I 1981 feiret Grimstad kirke 100-årsjubileum med festgudstjeneste.


Grimstad kirke har en usedvanlig vakker beliggenhet med vakkert parkanlegg med minnesmerke over falne fra siste krig, og et storslagent utsyn. Fra sin dominerende plass kaller den byens befolkning til samling om ord og sakrament.